Kanaler og spjeld

ITEK Green Technologies har i over 25 år levert kanaler og spjeld i høy kvalitet, vår styrke ligger innen tilpassede produkter. Vi kan levere iht. de fleste standarder og krav.

Det beste resultatet sikrer vi gjennom:

 • Kunnskap om, og forståelse av, kundenes behov og arbeidsprosesser
 • Gode tekniske systemløsninger for varig, stabil drift, i hele anleggets levetid
 • Vi leverer med de fleste sertifiseringer ISO, NORSOK, NK, DNV/Lloyds, CSA, Inmetro for å nevne noen
 • Omfattende testprogram med utfyllende dokumentasjon
 • 3D tegninger

Vifter

ITEK Green Technologies har levert vifter av høy kvalitet i over 25 år. Våre ingeniører har alltid driftssikkerhet og optimalisering som rettesnor når en vifte beregnes. Alt fra små industriprosessvifter til store støvtransportvifter nyter godt av våre krav til nøyaktighet og kvalitet.

Riktig teknologi på rett sted sikrer de beste løsningene:

 • Grundig kjennskap til kundenes behov og arbeidsprosesser
 • Tekniske systemløsninger for varig, stabil drift i hele anleggets levetid
 • Utvikling og design i samspill med internasjonale partnere
 • Vi leverer i tråd med de fleste sertifiseringer, blant annnet ISO, NORSOK, NK, DNV/Lloyds, CSA, Inmetro
 • Stort utvalg av impellertyper
 • Fleksible løsninger (luftmengder fra 100m3/h til 1.000.000m3/h, trykk opp til 35 000 Pa statisk)
 • Omfattende testprogram med utfyllende dokumentasjon
 • 3D-tegninger
 • Itek er miljøfyrtårnsertifisert
 • Ansvar for hele leveransen
 • Driftssikkerhet over tid, med riktige reservedeler og tilpasset service