Sponavsug og flisavsug

ITEK Green Technologies har spesialkompetanse på avsug til støv, spon og flis fra trevirke i produksjons- og undervisningsanlegg.
Et hundretalls leveranser til barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og produksjonsbedrifter har gitt bedre innemiljø, god omgivelsesluft og effektivt renhold i verksteder og klasserom. Lang erfaring og fleksibilitet bidrar til gode, kundetilpassede løsninger.

Riktig teknologi på rett sted
Vi tilbyr grundig kartlegging og utarbeider komplette løsninger for fangst og oppsamling støv. Vi har kunnskap og løsninger for:

 • Effektiv innfangning og riktig utformet punktavsug med filter
 • Oppsamling i sekk, spann, bigbag eller annet
 • Kanaler, spjeld, slanger, oppheng
 • ATEX-løsninger for innvendige og utvendige applikasjoner

Tanker og bassenger

ITEK Green Technologies har bred erfaring med leveranse av tanker og siloer i alle størrelser og flere materialer. Vi leverer blant annet høydebasseng, brannvanntanker, kjemikalietanker og siloer for av flytende og fast stoff. Vi leverer nøkkelferdige løsninger, og tar ansvar for leveransen fra prosjektering til ferdig anlegg.

Vi leverer moderne løsninger med fokus på kvalitet, miljø og totaløkonomi. Vi er fleksible og kreative i vår let etter den beste løsningen for kundene våre.

ITEK Green Technologies leverer komplette løsninger med analyser, prosjektering, installasjon og service og vedlikehold.

Støvsugeranlegg

ITEK Green Technologies leverer effektive og moderne støvsugeranlegg til industri, produksjon og komfortinstallasjoner (kontor, hotell, sykehjem. Moderne støvsugeanlegg skal utformes for effektiv og energivennlig drift, og gi stabile og vedlikeholdsvennlige installasjoner. Vår fleksibilitet og erfaring bidrar til skreddersydde løsninger. Våre leveranser:

 • Mobile/semi-mobile installasjoner for industri
 • Stasjonære støvsugesentraler for komfortinstallasjoner/næringsbygg (kontor, hotell, sykehjem, skoler etc.)
 • Industrielle installasjoner for renhold i produksjonslokaler
 • Industrielle installasjoner for prosessindustri

Energianlegg

ITEK Green Technologies leverer komplette store og mindre varmepumpesystemer, energisentraler, kjøleanlegg og solcelleanlegg som en naturlig og viktig del av sin virksomhet.

Slik sikrer vi god energiutnyttelse og gjenvinning:

 • Grundig kjennskap til kundens behov og arbeidsprosesser
 • Tekniske systemer som sikrer stabil drift i hele anleggets levetid
 • Fokus på energiutnyttelse og gjenvinning av energi
 • Ansvar for hele leveransen
 • Driftssikkerhet over tid, riktige reservedeler og tilpasset service

ITEK Green Technologies representerer internasjonale og anerkjente produsenter. I tillegg leverer vi kundetilpassede og egenproduserte løsninger.