Kjøleanlegg

ITEK Green Technologies har spesialkompetanse og erfaring som leverandør av kjøleanlegg til næringsbygg, offentlige bygg og industri. Kjølesystemer blir stadig vanligere i bygg og kan ha stor betydning for energiforbruket. Sammen med våre kunder finner vi gode kombinasjoner av prosesskjøling og fjernvarme. I tillegg til utstyrsleveransene utfører vi tekniske beregninger og systemdesign.

Med dyktige ingeniører og fagpersoner med lang erfaring fra ulike anlegg kan vi levere skreddersydde og tilpassede løsninger. Vi tilbyr helhetlig prosjektering og installasjon av komplette kjøleanlegg, inkludert rørinstallasjon, automatikk og elektro.

Energianlegg

ITEK Green Technologies leverer komplette store og mindre varmepumpesystemer, energisentraler, kjøleanlegg og solcelleanlegg som en naturlig og viktig del av sin virksomhet.

Slik sikrer vi god energiutnyttelse og gjenvinning:

  • Grundig kjennskap til kundens behov og arbeidsprosesser
  • Tekniske systemer som sikrer stabil drift i hele anleggets levetid
  • Fokus på energiutnyttelse og gjenvinning av energi
  • Ansvar for hele leveransen
  • Driftssikkerhet over tid, riktige reservedeler og tilpasset service

ITEK Green Technologies representerer internasjonale og anerkjente produsenter. I tillegg leverer vi kundetilpassede og egenproduserte løsninger.