Industrifilter

ITEK Green Technologies har spesialkompetanse på fangst av forurensing som støv og røyk. Gjennom leveranser til alle typer produksjon og prosesser hvor de respektive kunder har unike behov, har vi tilegnet oss en omfattende kunnskapsbase. Kombinasjonen av lang erfaring og solide internasjonale leverandører gir oss sikkerhet for riktige valg av teknisk løsning for den individuelle bedrift.

Riktig teknologi på rett sted
Vi tilbyr hjelp til grundig kartlegging og utarbeider komplette løsninger for fangst og oppsamling av forurensing. Vi har løsninger for ulike typer støv, røyk og oljetåke, samt utslipp med spesielle egenskaper (brennbart, giftig, klebrig, hygroskopisk). Vi hjelper med alle typer tilpasninger til ditt behov.

Sponavsug og flisavsug

ITEK Green Technologies har spesialkompetanse på avsug til støv, spon og flis fra trevirke i produksjons- og undervisningsanlegg.
Et hundretalls leveranser til barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og produksjonsbedrifter har gitt bedre innemiljø, god omgivelsesluft og effektivt renhold i verksteder og klasserom. Lang erfaring og fleksibilitet bidrar til gode, kundetilpassede løsninger.

Riktig teknologi på rett sted
Vi tilbyr grundig kartlegging og utarbeider komplette løsninger for fangst og oppsamling støv. Vi har kunnskap og løsninger for:

 • Effektiv innfangning og riktig utformet punktavsug med filter
 • Oppsamling i sekk, spann, bigbag eller annet
 • Kanaler, spjeld, slanger, oppheng
 • ATEX-løsninger for innvendige og utvendige applikasjoner

Støvsugeranlegg

ITEK Green Technologies leverer effektive og moderne støvsugeranlegg til industri, produksjon og komfortinstallasjoner (kontor, hotell, sykehjem. Moderne støvsugeanlegg skal utformes for effektiv og energivennlig drift, og gi stabile og vedlikeholdsvennlige installasjoner. Vår fleksibilitet og erfaring bidrar til skreddersydde løsninger. Våre leveranser:

 • Mobile/semi-mobile installasjoner for industri
 • Stasjonære støvsugesentraler for komfortinstallasjoner/næringsbygg (kontor, hotell, sykehjem, skoler etc.)
 • Industrielle installasjoner for renhold i produksjonslokaler
 • Industrielle installasjoner for prosessindustri

Punktavsug

ITEK Green Technologies har spesiell kunnskap om Arbeidsplassforskriftens kapittel 7, og hvordan man etablerer funksjonelle og effektive punktavsug. Forurensninger fanges enklest ved kilden, altså der røyk og støv oppstår. Vi leverer løsninger for sveiseavsug, loddeavsug, eksosavsug, generelle avsug med støvfiltre og vifter og andre typer avtrekk

For å sikre riktig løsning, lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, har vi alltid fokus på:

 • Riktig type filter; patronfiltre, planfiltre, kassetter
 • Tilpasset filter-materiale; cellulose, polyester, keramikk, spesielle overflater
 • Vifter med riktig type impeller, høy virkningsgrad, tilpasset utløpsretning, lave lydnivåer
 • Kanaler, spjeld, innfangning for å sikre rett hastighet og slitasjebestandighet

Kanaler og spjeld

ITEK Green Technologies har i over 25 år levert kanaler og spjeld i høy kvalitet, vår styrke ligger innen tilpassede produkter. Vi kan levere iht. de fleste standarder og krav.

Det beste resultatet sikrer vi gjennom:

 • Kunnskap om, og forståelse av, kundenes behov og arbeidsprosesser
 • Gode tekniske systemløsninger for varig, stabil drift, i hele anleggets levetid
 • Vi leverer med de fleste sertifiseringer ISO, NORSOK, NK, DNV/Lloyds, CSA, Inmetro for å nevne noen
 • Omfattende testprogram med utfyllende dokumentasjon
 • 3D tegninger

Brannsikring

ITEK Green Technologies leverer ulike løsninger til brannsikring. Vi har erfaring med leveranse til idrettsanlegg, næring og industribygg.

ITEK Green Technologies leverer vifter for å trekke ut branngass, og spjeld for å stenge inne og vi har bypassvifter og vifter for egne system.

Vifter

ITEK Green Technologies har levert vifter av høy kvalitet i over 25 år. Våre ingeniører har alltid driftssikkerhet og optimalisering som rettesnor når en vifte beregnes. Alt fra små industriprosessvifter til store støvtransportvifter nyter godt av våre krav til nøyaktighet og kvalitet.

Riktig teknologi på rett sted sikrer de beste løsningene:

 • Grundig kjennskap til kundenes behov og arbeidsprosesser
 • Tekniske systemløsninger for varig, stabil drift i hele anleggets levetid
 • Utvikling og design i samspill med internasjonale partnere
 • Vi leverer i tråd med de fleste sertifiseringer, blant annnet ISO, NORSOK, NK, DNV/Lloyds, CSA, Inmetro
 • Stort utvalg av impellertyper
 • Fleksible løsninger (luftmengder fra 100m3/h til 1.000.000m3/h, trykk opp til 35 000 Pa statisk)
 • Omfattende testprogram med utfyllende dokumentasjon
 • 3D-tegninger
 • Itek er miljøfyrtårnsertifisert
 • Ansvar for hele leveransen
 • Driftssikkerhet over tid, med riktige reservedeler og tilpasset service