Industrifilter

ITEK Green Technologies har spesialkompetanse på fangst av forurensing som støv og røyk. Gjennom leveranser til alle typer produksjon og prosesser hvor de respektive kunder har unike behov, har vi tilegnet oss en omfattende kunnskapsbase. Kombinasjonen av lang erfaring og solide internasjonale leverandører gir oss sikkerhet for riktige valg av teknisk løsning for den individuelle bedrift.

Riktig teknologi på rett sted
Vi tilbyr hjelp til grundig kartlegging og utarbeider komplette løsninger for fangst og oppsamling av forurensing. Vi har løsninger for ulike typer støv, røyk og oljetåke, samt utslipp med spesielle egenskaper (brennbart, giftig, klebrig, hygroskopisk). Vi hjelper med alle typer tilpasninger til ditt behov.

Punktavsug

ITEK Green Technologies har spesiell kunnskap om Arbeidsplassforskriftens kapittel 7, og hvordan man etablerer funksjonelle og effektive punktavsug. Forurensninger fanges enklest ved kilden, altså der røyk og støv oppstår. Vi leverer løsninger for sveiseavsug, loddeavsug, eksosavsug, generelle avsug med støvfiltre og vifter og andre typer avtrekk

For å sikre riktig løsning, lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, har vi alltid fokus på:

 • Riktig type filter; patronfiltre, planfiltre, kassetter
 • Tilpasset filter-materiale; cellulose, polyester, keramikk, spesielle overflater
 • Vifter med riktig type impeller, høy virkningsgrad, tilpasset utløpsretning, lave lydnivåer
 • Kanaler, spjeld, innfangning for å sikre rett hastighet og slitasjebestandighet

Vifter

ITEK Green Technologies har levert vifter av høy kvalitet i over 25 år. Våre ingeniører har alltid driftssikkerhet og optimalisering som rettesnor når en vifte beregnes. Alt fra små industriprosessvifter til store støvtransportvifter nyter godt av våre krav til nøyaktighet og kvalitet.

Riktig teknologi på rett sted sikrer de beste løsningene:

 • Grundig kjennskap til kundenes behov og arbeidsprosesser
 • Tekniske systemløsninger for varig, stabil drift i hele anleggets levetid
 • Utvikling og design i samspill med internasjonale partnere
 • Vi leverer i tråd med de fleste sertifiseringer, blant annnet ISO, NORSOK, NK, DNV/Lloyds, CSA, Inmetro
 • Stort utvalg av impellertyper
 • Fleksible løsninger (luftmengder fra 100m3/h til 1.000.000m3/h, trykk opp til 35 000 Pa statisk)
 • Omfattende testprogram med utfyllende dokumentasjon
 • 3D-tegninger
 • Itek er miljøfyrtårnsertifisert
 • Ansvar for hele leveransen
 • Driftssikkerhet over tid, med riktige reservedeler og tilpasset service