Hva er din bransje?

Bygg

ITEK Green Technologies har erfaring fra norsk byggenæring gjennom 3 tiår, med leveranser til offentlige bygg (skoler, barnehager, sykehus), private prosjekter (næringsbygg, hoteller, boligkomplekser) og til spesialbygg med særskilte behov (bakerier, produksjonsbygg etc.).

Kjernevirksomhetene er basert på krav fra både TEK og Arbeidsmiljøloven. Gode energibærere, varmegjenvinning, vann-reservoartanker, brannvanntanker, prosess- og dataromkjøling, løsninger for punktavsug, spon- og flisavsug samt store støvsugeanlegg for renhold, bidrar til godt inneklima.