Hva er din bransje?

Offshore/Marine

ITEK Green Technologies har til Norsk og internasjonal offshore og marine industri levert en rekke applikasjoner innenfor flere fagområder. Varme- og kjøleprosesser, HVAC-systemer, ATEX-vifter, incinerator-systemer, generelle avtrekk m.m. ITEK Green Technologies leverer ferdig prosjekterte systemløsninger som vifteskider, pumpeskider, HVAC-systemer og sjøvannbaserte kjølesystemer (vannkjøleskider). Vi har blant annet også levert et stort antall vifter, spjeld, kanaler og inntaksrister. I tillegg tilpasser og produserer vi skreddersydde mekaniske konstruksjoner som bl.a. jethetter, lyddempere, blowere, tanker og sykloner.

Vi utfører tekniske analyser og varmetekniske beregninger, leverer 3D-tegninger og omfattende dokumentasjon. Våre ingeniører jobber tett med våre kunder og sikrer at alle direktiver, regelverk og kravspesifikasjoner etterleves og dokumenteres iht. forventet standard og kvalitet.